OVER ONS Stichting | Shared Universe

Wees een deel van de REIS, wees een deel van de OPLOSSING!

Over ons Doe Mee!
DE STICHTING

Over Ons

White Rhinoceros ( +/- 10 years)

De Stichting Shared Universe bestaat uit een groep van gelijkgestemden die betrokken is bij het vergroten en in stand houden van de populatie van bedreigde diersoorten met als hoofddoel onderzoek, educatie en natuurbehoud.

Wij willen ons ervoor inzetten om  te zorgen dat neushoorns en andere wilde dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen leven en voortbestaan opdat onze  toekomstige generaties er ook van kunnen genieten.

 


 

“Wreedheid jegens dieren is één van de meest kenmerkende zonden van een laag en onedel volk. Waar men deze mensen ook tegenkomt, ze hebben een duidelijke onverschilligheid en brutaliteit die niet kan worden verdoezeld door rijkdom en luxe. Wreedheid jegens dieren kan niet bestaan naast echte educatie en scholing.” ― ALEXANDER VON HUMBOLDT

STOP HET STROPEN!

Elk jaar worden er honderden neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika! Met dit continue stropen is het geen verrassing dat er zo veel jonge neushoorns lichamelijke en emotionele littekens vertonen. Zij zijn onderworpen geweest aan de vreselijke ervaring hun moeder dood te zien worden geknuppeld en gehakt. Dit is de realiteit van stropen en dit is wat wij proberen tegen te gaan. Er zijn verschillende manieren die stropers gebruiken, zoals verdovende pijlen en terwijl de neushoorn versuft op de grond ligt, wordt de hoorn van het hoofd afgehakt. De neushoorns worden wakker, levend maar met ernstige verwondingen.

Vele neushoorns bezwijken daar uiteindelijk langzaam aan. Als dit niveau van stropen blijft voortbestaan zullen de neushoorns over tien tot vijftien jaar uitgeroeid zijn.

594
Neushoorns gestroopt in 2019
394
Neushoorns gestroopt in 2020
450
Neushoorns gestroopt in 2021
448
Neushoorns gestroopt in 2022
RED DE NEUSHOORNS!

DOE MEE!

Wees een deel van de REIS, wees een deel van de OPLOSSING!


Indien u vragen heeft over wat we doen en hoe u kunt helpen, verzoeken wij u ons een email te sturen naar onderstaand adres: info@shareduniverse.nl

Overige informatie:

RSIN: 8559.81.052
KvK Nummer: 65103521
Postadres : Van Ostadelaan 78, 1412 JL Naarden.
De stichting kent sinds 5 oktober 2016, met ingang van 18 januari 2016, de ANBI status.

Doelstelling:  Naarden, heeft ten doel het vergroten en in stand houden van de populatie van bedreigde diersoorten met als hoofddoel onderzoek, educatie en natuurbehoud. Ook daarbij de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel en initiatief op deze gebieden, heeft ten doel het vergroten en in stand houden van de populatie van bedreigde diersoorten met als hoofddoel onderzoek, educatie en natuurbehoud.  Ook daarbij de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel en initiatief op deze gebieden.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het bestuur komt enige malen per jaar bij elkaar. Besluitvorming met betrekking tot steunprojecten geschiedt in samenwerking met goede doeleninstellingen in Zuid-Afrika. De door haar ondersteunde projecten zijn vooral Zuid-Afrikaans en in overwegende mate van dierenwelzijnbevorderende aard.Actuele uitgeoefende activiteiten: Stichting Shared Universe is op dit moment bezig met het vergroten van de hoeveelheid donateurs, vooral om het huidige reservaat te vergroten en beter te beveiligen tegen stropers.

Bestuurssamenstelling:

Bestuursleden zijn:
E.J.J. Meilink, Voorzitter,
N.B. Verbeek, Secretaris,
F.J. van Drielen, Penningmeester

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar bestuursactiviteiten behoudens een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Shared Universe Foundation